Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
ԿԸՀ նախագահ
Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայք:
Ընտրությունների հրապարակայնության և թափանցիկության, ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահության, ընտրողների իրազեկման մակարդակի բարձրացման ապահովման ճանապարհին կարևորվում է տեղեկատվության հասանելիությունը:
Կայքը մատուցվում է նոր ձևավորմամբ: Կայքի միջոցով կարող եք ծանոթանալ ընտրական հանձնաժողովների տնօրինության տակ գտնվող ողջ տեղեկատվությանը, ընտրական օրենսդրությանը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընդունված իրավական ակտերին, ընտրական գործընթացներին վերաբերող միջոցառումներին:
Մենք կարևորում ենք յուրաքանչյուր ընտրողի տեղեկացված լինելու իրավունքը և հուսով ենք` www.elections.am կայքը կծառայի այդ նպատակին:
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
Տիգրան Մուկուչյան
15 Դեկտեմբեր, 2014
5 Դեկտեմբեր, 2014
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է 2015թ. հունվարի 4-ի ՏԻՄ արտահերթ ընտրություններին կուսակցությունների կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը:
26 Նոյեմբեր, 2014
ՀՀ ԿԸՀ աշխատակազմում առկա թափուր պաշտոնի (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության վերլուծության վարչության գլխավոր մասնագետ) համար հայտարարված է մրցույթ
26 Նոյեմբեր, 2014
ՀՀ ԿԸՀ աշխատակազմում առկա թափուր պաշտոնի (ներքին աուդիտի բաժնի պետ) համար հայտարարված է մրցույթ
10 Սեպտեմբեր, 2014
Ս.թ. սեպտեմբերի 14-ից կանցկացվեն ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացները: