Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
ԿԸՀ նախագահ
Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայք:
Ընտրությունների հրապարակայնության և թափանցիկության, ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահության, ընտրողների իրազեկման մակարդակի բարձրացման ապահովման ճանապարհին կարևորվում է տեղեկատվության հասանելիությունը:
Կայքը մատուցվում է նոր ձևավորմամբ: Կայքի միջոցով կարող եք ծանոթանալ ընտրական հանձնաժողովների տնօրինության տակ գտնվող ողջ տեղեկատվությանը, ընտրական օրենսդրությանը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընդունված իրավական ակտերին, ընտրական գործընթացներին վերաբերող միջոցառումներին:
Մենք կարևորում ենք յուրաքանչյուր ընտրողի տեղեկացված լինելու իրավունքը և հուսով ենք` www.elections.am կայքը կծառայի այդ նպատակին:
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
Տիգրան Մուկուչյան
21 Փետրվար, 2017
14 Փետրվար, 2017
Հրապարակվում է տեխնիկական սարքավորումը սպասարկող մասնագետների թեկնածուների գրանցված դիմումների հիման վրա իրականացված ընտրանքի արդյունքում մասնագետի ընտրված թեկնածուների ցանկը
30 Դեկտեմբեր, 2016
ԿԸՀ-ն հավատարմագրում է 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ՀՀ Ազգային Ժողովի ընտրությունների քվեարկության օրն ընտրությունների քվեարկության վերաբերյալ լուսաբանում իրականացնող զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին
20 Փետրվար, 2017
Դ.Իոաննիսյան
3 Փետրվար, 2017
Տ.Ուրիխանյան