Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
11 Հոկտեմբեր, 2017
2 Հոկտեմբեր, 2017
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է 2017թ. նոյեմբերի 5-ի ՏԻՄ արտահերթ ընտրությունների կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը: