Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
ԿԸՀ նախագահ
Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայք:
Ընտրությունների հրապարակայնության և թափանցիկության, ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահության, ընտրողների իրազեկման մակարդակի բարձրացման ապահովման ճանապարհին կարևորվում է տեղեկատվության հասանելիությունը:
Կայքը մատուցվում է նոր ձևավորմամբ: Կայքի միջոցով կարող եք ծանոթանալ ընտրական հանձնաժողովների տնօրինության տակ գտնվող ողջ տեղեկատվությանը, ընտրական օրենսդրությանը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընդունված իրավական ակտերին, ընտրական գործընթացներին վերաբերող միջոցառումներին:
Մենք կարևորում ենք յուրաքանչյուր ընտրողի տեղեկացված լինելու իրավունքը և հուսով ենք` www.elections.am կայքը կծառայի այդ նպատակին:
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
Տիգրան Մուկուչյան
8 Ապրիլ, 2015
8 Ապրիլ, 2015
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է 2015թ. մայիսի 17-ի տեղական հանրաքվեի կուսակցությունների կողմից տեղական հանրաքվեի տեղամասային հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը:
8 Ապրիլ, 2015
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է 2015թ. մայիսի 3-ի ՏԻՄ արտահերթ ընտրության կուսակցությունների կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը:
9 Մարտ, 2015
Իջևան համայնքի ավագանու անդամի թեկնածու Էդգար Սերոժի Ամիրյան