Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
13 Մարտ, 2018
1 Փետրվար, 2018
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է 2018թ. մարտի 11-ի ՏԻՄ ընտրությունների կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը: