Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Հայտարարություններ

10 Հուլիս, 2014
Հայտերն ընդունվում են`
10.07.14թ. ԿԸՀ N 16-Ա և 10.07.14թ. ԿԸՀ N 17-Ա որոշումների մեջ նշված ժամկետներում:
Էլեկտրոնային ձևաթուղթ
19 Հունիս, 2014
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 39-րդ հոդվածի 5-րդ մասով և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2011 թվականի հուլիսի 29 N 36-Ն որոշմամբ, 2014 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ը ներառյալ ընդունում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին մասնակցելու դիմումներ:
Դիմումի Ձև 1
Դիմումի Ձև 2   Ցուցակի էլեկտրոնային ձևաթուղթը

Դասընթացներն անցկացվելու են
Դաuընթացներին կարող են մաuնակցել ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկվելու իրավունք ունեցող Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները` կազմակերպության ներկայացրած ցուցակներին համապատասխան:

Դիմումներն ընդունվում են աշխատանքային օրերին` ժամը 10.00-ից 14.00: Դիմումի ձևերը կարելի է ներբեռնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից (www.elections.am), դիմումին կից ներկայացվում է մասնակցի անձնագրի պատճենը:

Կուսակցությունը, հասարակական կազմակերպությունը ներկայացնում է դաuընթացներին մաuնակցել ցանկացող քաղաքացիների ցուցակ: Ցուցակը ներկայացվում է միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, նաև էլեկտրոնային կրիչով` Microsoft Excel տարբերակով:

Որակավորման ստուգարքը կանցկացվի դասընթացի ավարտից հետո` դասընթացի վայրում, թեստային ստանդարտ եղանակով` գրավոր: Ստուգարքին մասնակցել թույլատրվում է անձնագրի կամ անձը հաuտատող այլ փաuտաթղթի առկայության դեպքում:

Դասընթացների կազմակերպման վայրի, օրվա և ժամի մասին կհրապարակվի լրացուցիչ հայտարարություն` դասընթացի օրվանից առնվազն 3 օր առաջ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 54-35-06, 56-31-29:
16 Հունիս, 2014
Թիվ 23 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի` 2014թ. հունիսի 13-ի որոշմամբ` անվավեր են ճանաչվել հունիսի 8-ի Գեղարքունիքի մարզի Կութ համայնքի ղեկավարի ընտրության արդյունքները:
Գեղարքունիքի մարզի Կութ համայնքի ղեկավարի ընտրության վերաքվեարկությունը նշանակված է 2014 թ. հունիսի 29-ին` թեկնածուների նույն կազմով: