Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Հայտարարություններ

26 Դեկտեմբեր, 2014
Հայտերն ընդունվում են`
26.12.14թ. ԿԸՀ N 33-Ա որոշման մեջ նշված ժամկետներում:
Էլեկտրոնային ձևաթուղթ
19 Դեկտեմբեր, 2014
Դասընթացների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ կայքի «Նյութեր» բաժնի «Մասնագիտական դասընթացներ» բաժնից:
Ստուգարքի արդյունքը 7-օրյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով:
18 Դեկտեմբեր, 2014
Դասընթացների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ կայքի «Նյութեր» բաժնի «Մասնագիտական դասընթացներ» բաժնից:
Ստուգարքի արդյունքը 7-օրյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: