Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Հայտարարություններ

11 Հունվար, 2017
Հայտերն ընդունվում են`
11.01.2017թ. ԿԸՀ N 3-Ա որոշման մեջ նշված ժամկետներում:
Էլեկտրոնային ձևաթուղթ