Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Հայտարարություններ

17 Մարտ, 2017
Ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների տպագրման գործընթացին կարող են հետևել դիտորդները, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները, այցելուները և վստահված անձինք: