Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ-ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունը վերահսկողություն է իրականացնում ընտրական հանձնաժողովներին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմին տրամադրված միջոցների օգտագործման, նախընտրական հիմնադրամներ կատարվող մուծումների, դրանց հաշվարկման և ծախսերի, ինչպես նաև կուսակցությունների ընթացիկ ֆինանսական գործունեության նկատմամբ:
Նշված գործառույթներն իրականացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 11.08.11թ. N 54-Ն որոշմամբ ստեղծվել է վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն և սահմանվել ծառայության գործունեության կարգը:

2016թ.
2015թ.
2014թ.
2013թ.
2012թ.
2011թ.