Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Մայիս, 2013 Երևան ավագանու ընտրություններԸնտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրական ցուցակը
Հայտարարագիրը
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրական ցուցակը
Հայտարարագիրը
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 3
Ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ձերբակալված անձանց պահելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 816 491
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 816 494
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 437 079
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 829 000
ելունդների համարները1 - 829000
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 391 296
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 15 301
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 5 892
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 214 634
ԲԱՐԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ 78 119
ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 40 660
ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 35 067
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 521 127
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 34 702
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 436 587
Անճշտությունների գումարային չափը 284