Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
08.06.2014Լոռի - ԱհնիձորՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Լոռի - ԳեղասարՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Վայոց ձոր - ԽաչիկՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Վայոց ձոր - ՋերմուկՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Սյունիք - ԱճանանՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Սյունիք - ՕխտարՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Գեղարքունիք - ՎանեվանՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Գեղարքունիք - ՏորֆավանՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԱրտանիշՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԴրախտիկՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Գեղարքունիք - ՇորժաՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԱվազանՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԾափաթաղՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Գեղարքունիք - ՇատվանՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Շիրակ - ՍառնաղբյուրՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Սյունիք - ԳորիսՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Սյունիք - ԹանահատՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Գեղարքունիք - ՏրետուքՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԿախակնՀամայնքի ղեկավարի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԿութՀամայնքի ղեկավարի