Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
26.03.2017Սյունիք - Վարդավանքհամայնքի ղեկավարի
12.02.2017Կոտայք - Նուռնուսհամայնքի ղեկավարի
12.02.2017Շիրակ - Արեվիկհամայնքի ղեկավարի
12.02.2017Արարատ - Նոյակերտհամայնքի ղեկավարի
12.02.2017Արագածոտն - Վերին Բազմաբերդհամայնքի ղեկավարի
12.02.2017Արմավիր - Վարդանաշենհամայնքի ղեկավարի
12.02.2017Շիրակ - Ախուրիկհամայնքի ղեկավարի
12.02.2017Սյունիք - Վարդավանքհամայնքի ղեկավարի
23.10.2016Գեղարքունիք - Վարսերհամայնքի ղեկավարի
23.10.2016Գեղարքունիք - Ջիլհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Ծաղկաձորհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Լեռնանիստհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Մարմարիկհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Մեղրաձորհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Սոլակհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Ջրառատհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Ակունքհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Արամուսհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Արզնիհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Գեղաշենհամայնքի ղեկավարի