Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
23.10.2016Գեղարքունիք - Վարսերհամայնքի ղեկավարի
23.10.2016Գեղարքունիք - Ջիլհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Ծաղկաձորհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Լեռնանիստհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Մարմարիկհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Մեղրաձորհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Սոլակհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Ջրառատհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Ակունքհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Արամուսհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Արզնիհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Գեղաշենհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Զովաշենհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Զովքհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Կաթնաղբյուրհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Կամարիսհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Կապուտանհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Նոր գյուղհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Ջրաբերհամայնքի ղեկավարի
02.10.2016Կոտայք - Ջրվեժհամայնքի ղեկավարի