Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
18.06.2017Գեղարքունիք - Ազատավագանու անդամի
12.02.2017Գեղարքունիք - Դարանակավագանու անդամի
12.02.2017Գեղարքունիք - Արծվանիստավագանու անդամի
12.02.2017Գեղարքունիք - Սեմյոնովկաավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Հրազդանավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Ծաղկաձորավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Լեռնանիստավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Մարմարիկավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Մեղրաձորավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Սոլակավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Ջրառատավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Հանքավանավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Քաղսիավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Նոր Հաճնավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Բյուրեղավանավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Ակունքավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Արամուսավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Արզնիավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Գեղաշենավագանու անդամի
02.10.2016Կոտայք - Զառավագանու անդամի