Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
19.10.2014Արմավիր - ՇենավանԱվագանու անդամի
19.10.2014Վայոց ձոր - ՍերսԱվագանու անդամի
21.09.2014Կոտայք - ՔասախԱվագանու անդամի
08.06.2014Լոռի - ԱնտառամուտԱվագանու անդամի
08.06.2014Վայոց ձոր - ԱգարակաձորԱվագանու անդամի
08.06.2014Լոռի - ՄեղվահովիտԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ՎանեվանԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ՏորֆավանԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԳեղաքարԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԱրտանիշԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԴրախտիկԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ՇորժաԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԱվազանԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԾափաթաղԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ՇատվանԱվագանու անդամի
08.06.2014Սյունիք - ԻշխանասարԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ՏրետուքԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԱյրքԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԱրեգունիԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԳեղամաբակԱվագանու անդամի