Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
14.12.2014Արագածոտն - Վերին ՍասնաշենԱվագանու անդամի
14.12.2014Սյունիք - ՔարաշենԱվագանու անդամի
14.12.2014Գեղարքունիք - ԳեղամասարԱվագանու անդամի
14.12.2014Գեղարքունիք - ԿախակնԱվագանու անդամի
14.12.2014Գեղարքունիք - Ներքին ՇորժաԱվագանու անդամի
14.12.2014Գեղարքունիք - ՇատջրեքԱվագանու անդամի
14.12.2014Գեղարքունիք - ՓամբակԱվագանու անդամի
14.12.2014Գեղարքունիք - ԱյգուտԱվագանու անդամի
14.12.2014Սյունիք - ԱնտառաշատԱվագանու անդամի
09.11.2014Լոռի - ԱնտառաշենԱվագանու անդամի
19.10.2014Արմավիր - ՇենավանԱվագանու անդամի
19.10.2014Վայոց ձոր - ՍերսԱվագանու անդամի
21.09.2014Կոտայք - ՔասախԱվագանու անդամի
08.06.2014Լոռի - ԱնտառամուտԱվագանու անդամի
08.06.2014Վայոց ձոր - ԱգարակաձորԱվագանու անդամի
08.06.2014Լոռի - ՄեղվահովիտԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ՎանեվանԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ՏորֆավանԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԳեղաքարԱվագանու անդամի
08.06.2014Գեղարքունիք - ԱրտանիշԱվագանու անդամի