Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
17.04.2016Սյունիք - ՉափնիԱվագանու անդամի
17.04.2016Սյունիք - ԿուրիսԱվագանու անդամի
17.04.2016Արագածոտն - ԹալինԱվագանու անդամի
17.04.2016Արմավիր - Նոր ԿեսարիաԱվագանու անդամի
17.04.2016Լոռի - ՍարչապետԱվագանու անդամի
17.04.2016Լոռի - ՍարամեջԱվագանու անդամի
20.03.2016Շիրակ - ՇիրակավանԱվագանու անդամի
14.02.2016Սյունիք - ՏաթևԱվագանու անդամի
14.02.2016Տավուշ - ԴիլիջանԱվագանու անդամի
14.02.2016Լոռի - ԹումանյանԱվագանու անդամի
06.12.2015Գեղարքունիք - ԴդմաշենԱվագանու անդամի
06.12.2015Գեղարքունիք - ՆորաբակԱվագանու անդամի
06.12.2015Լոռի - ԱրծնիԱվագանու անդամի
06.12.2015Շիրակ - ՆահապետավանԱվագանու անդամի
06.12.2015Շիրակ - ԱնուշավանԱվագանու անդամի
06.12.2015Սյունիք - ԱլվանքԱվագանու անդամի
06.12.2015Շիրակ - ԱրեվիկԱվագանու անդամի
06.12.2015Սյունիք - ՆժդեհԱվագանու անդամի
20.09.2015Կոտայք - ԱղավնաձորԱվագանու անդամի
13.09.2015Գեղարքունիք - ԳետիկԱվագանու անդամի