Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

էլեկտրոնային գրադարան

Ընտրողների գրանցում իրականացնող տեխնիկական սարքավորումների ուսուցում Տեխնիկական սարքավորումների միջոցով ընտրողների գրանցման ընթացակարգը
Տեխնիկական սարքավորումների փորձարկումը 2017թ. փետրվարի 12-ի ՏԻՄ ընտրությունների ժամանակ ԿԸՀ ուսուցումներ`տեխնիկական սարքավորումները սպասարկող մասնագետների դասընթացավարների համար
Մամուլի ասուլիս ԿԸՀ-ում
2017թ. ապրիլի 2-ի Ազգային Ժողովի ընտրություններ


Աժ ընտրությունների ժամանակ տեխնիկական սարքավորումների կիրառումը Ընտրողների գրանցում իրականացնող տեխնիկական սարքավորումներ
2017 թվականի ապրիլի 2-ի Ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության կարգ Քվեարկության կարգը քվեարկության խցիկում
2017թ. մայիսի 14-ի Երևանի ավագանու ընտրություններ


Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ տեխնիկական սարքավորումների կիրառումը Երևանի ավագանու ընտրությունների քվեարկության կարգ
Երևանի ավագանու ընտրությունների քվեարկության կարգը քվեարկության խցիկում