Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 11 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ԱՐՇԱԿ ԲԱՆՈՒՉՅԱՆ
ԱՐՇԱԿ ԲԱՆՈՒՉՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Արշակ Ռուբիկի Բանուչյանը ծնվել է 1966թ.-ի դեկտեմբերի 24-ին:
ՀԵՂԻՆԵ ԲԻՇԱՐՅԱՆ
ՀԵՂԻՆԵ ԲԻՇԱՐՅԱՆ
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հեղինե Վաչեի Բիշարյանը ծնվել է 1961թ.-ի հունվարի 5-ին:
ՄԱՆՎԵԼ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ՄԱՆՎԵԼ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Մանվել Վասիլի Եղիազարյանը ծնվել է 1960թ.-ի ապրիլի 9-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 68
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 65 281
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 65 349
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 40 720
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 67 000
ելունդների համարները1 - 67000
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 26 293
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3 621
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԲԱՆՈՒՉՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ՌՈՒԲԻԿԻ 4 302
ԲԻՇԱՐՅԱՆ ՀԵՂԻՆԵ ՎԱՉԵԻ 12 346
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼ ՎԱՍԻԼԻ 2 939
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 17 222
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 40 430
Անճշտությունների գումարային չափը 46