Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 13 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ՎԻՈԼԵՏՏԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՎԻՈԼԵՏՏԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Վիոլետտա Մուշեղի Պետրոսյանը ծնվել է 1952թ.ի սեպտեմբերի 26-ին:
ՄՀԵՐ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
ՄՀԵՐ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Մհեր Դավթի Սեդրակյանը ծնվել է 1951թ.-ի հունիսի 8-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 20
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 66 460
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 66 480
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 36 495
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 68 200
ելունդների համարները1 - 68200
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 30 719
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3 399
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՎԻՈԼԵՏՏԱ ՄՈՒՇԵՂԻ 11 320
ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ՄՀԵՐ ԴԱՎԹԻ 21 561
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 36 212
Անճշտությունների գումարային չափը 212