Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 33 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ԱՇՈՏ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ
ԱՇՈՏ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Աշոտ Սերյոժայի Աղաբաբյան ծնվել է 1952թ. նոյեմբերի 8-ին
ՇԱԼԻԿՈ ԶՈՐՅԱՆ
ՇԱԼԻԿՈ ԶՈՐՅԱՆ
ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Շալիկո Հմայակի Զորյանը ծնվել է 1942թ. հոկտեմբերի 14-ին:
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հովհաննես Հայկի Մարգարյանը ծնվել է 1964թ. մայիսի 21-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 16
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 54 123
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 54 139
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 30 000
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 55 699
ելունդների համարները1 - 55700
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 23 981
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 854
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ ԱՇՈՏ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 15 234
ԶՈՐՅԱՆ ՇԱԼԻԿՈ ՀՄԱՅԱԿԻ 2 682
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀԱՅԿԻ 9 907
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 29 427
Անճշտությունների գումարային չափը 320