Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Նորություններ

15 Ապրիլ, 2017
Այսօր գումարած արտահերթ նիստում ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն սահմանել է Երևանի ավագանու 2017 թվականի մայիսի 14-ի ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքին նախընտրական քարոզչության ժամանակ հանրային հեռուստատեսությամբ և հանրային ռադիոյով եթերաժամ տրամադրելու կարգը, համաձայն որի, ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքին նախընտրական քարոզչության ժամանակ հանրային հեռուստատեսությամբ և հանրային ռադիոյով եթերաժամ տրամադրվում է հավասար պայմաններով:
Ըստ ԿԸՀ սահմանած կարգի` նախընտրական քարոզչություն իրականացնելու նպատակով հանրային հեռուստատեսությամբ եթերաժամ տրամադրվում է ժամը 19:15-ից, իսկ հանրային ռադիոյով եթերաժամ տրամադրվում է ժամը 21:15-ից։ Տեխնիկական անհրաժեշտությունից ելնելով` հանրային հեռուստատեսության կամ հանրային ռադիոյի կողմից նշված ժամանակահատվածը կարող է տեղաշարժվել, բայց ոչ ավելի, քան 30 րոպե։ Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությանը, դաշինքին նախընտրական քարոզչություն իրականացնելու նպատակով հանրային հեռուստատեսությունը տրամադրում է 30 րոպե անվճար և մինչև 50 րոպե վճարովի հիմունքներով եթերաժամ, ընդ որում՝
1) 2017թ. ապրիլի 21-ից մինչև 2017թ. մայիսի 4-ը ներառյալ (14 օր)՝ օրը 1 րոպե անվճար և մինչև 2 րոպե վճարովի հիմունքներով.
2) 2017թ. մայիսի 5-ից մինչև 2017թ. մայիսի 6-ը ներառյալ (2 օր)՝ օրը 2 րոպե անվճար և մինչև 2 րոպե վճարովի հիմունքներով.
3) 2017թ. մայիսի 7-ից մինչև 2017թ. մայիսի 12-ը ներառյալ (6 օր)՝ օրը 2 րոպե անվճար և մինչև 3 րոպե վճարովի հիմունքներով։
Հանրային ռադիոն կուսակցությանը, դաշինքին տրամադրում է 50 րոպե անվճար և մինչև 80 րոպե վճարովի հիմունքներով եթերաժամ, ընդ որում՝
1) 2017թ. ապրիլի 21-ից մինչև 2017թ. ապրիլի 28-ը ներառյալ (8 օր)՝ օրը 2 րոպե անվճար և մինչև 3 րոպե վճարովի հիմունքներով.
2) 2017թ. ապրիլի 29-ից մինչև 2017թ. մայիսի 6-ը ներառյալ (8 օր)՝ օրը 2 րոպե անվճար և մինչև 4 րոպե վճարովի հիմունքներով.
3) 2017թ. մայիսի 7-ից մինչև 2017թ. մայիսի 12-ը ներառյալ (6 օր)՝ օրը 3 րոպե անվճար և մինչև 4 րոպե վճարովի հիմունքներով։
Նիստի ընթացքում ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վիճակահանությամբ սահմանել է նաև Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքին հանրային ռադիոյից և հանրային հեռուստատեսությունից եթերաժամ տրամադրելու ժամանակացույցը:

Նիստի ընթացքում, ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ, սահմանվել են նաև ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի հերթական համարները գրանցման պահի դրությամբ անունների այբբենական հերթականությամբ հետևյալ կերպ՝
1. <<ԵԼՔ>> ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ
2. <<ԵՐԿԻՐ ԾԻՐԱՆԻ>> ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ: