Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Հուլիս, 2012 Արմավիր-Այգեկ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Վարուժան Աբրահամյանը ծնվել է 1956թ. նոյեմբերի 29-ին:
ԳՈՀԱՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԳՈՀԱՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Գոհար Հովհաննիսյանը ծնվել է 1981թ. հունվարի 25-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 1 097
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 097
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 580
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 1 120
ելունդների համարները1 - 1120
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 540
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՇԻՂԱՆԻ 543
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳՈՀԱՐ ՍՄԲԱՏԻ 35
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 580
Անճշտությունների գումարային չափը 0