Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Փետրվար, 2017 Կոտայք-Նուռնուս (նախկին) համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՄՆԱՑԱԿԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՄՆԱՑԱԿԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Մնացական Գևորգյանը ծնվել է 1959թ. սեպտեմբերի 1-ին:
ԱՍՏՂԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԱՍՏՂԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Աստղիկ Մկրտչյանը ծնվել է 1992թ. հունվարի 5-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 467
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 467
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 310
Այդ թվում` նույնականացման քարտով մասնակիցների թիվը 57
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 486
ելունդների համարները1 - 486
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 176
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 5
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆ ԳԱԳԻԿԻ 206
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ ԳՐԻՇԱՅԻ 97
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 308
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 27 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
17.02.2017
ք. Եղվարդ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 05-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՆՈՒՌՆՈՒՍ (ՆԱԽԿԻՆ) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 27 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ին կազմված` Կոտայք մարզի Նուռնուս (նախկին) համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 27 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ի «Կոտայք մարզի Նուռնուս (նախկին) համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 12.02.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 4-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 27 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Փետրվարի 12-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Նուռնուս (նախկին) համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆ ԳԱԳԻԿԻ

Թիվ 27 ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ