Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Փետրվար, 2017 Շիրակ-Արեվիկ (նախկին) համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԻԿՅԱՆ
ԴԱՎԻԹ ԹՈՒՄԻԿՅԱՆ
Դավիթ Թումիկյանը ծնվել է 1964թ. մայիսի 7-ին:
ՀԱՄԼԵՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀԱՄԼԵՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Համլետ Հարությունյանը ծնվել է 1977թ. հունիսի 12-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 1 355
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 355
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 868
Այդ թվում` նույնականացման քարտով մասնակիցների թիվը 0
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 1 649
ելունդների համարները1 - 1649
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 781
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 14
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԹՈՒՄԻԿՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԱՐՄԵՆԱԿԻ 240
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՊԵՏՐՈՍԻ 87
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՎԱՐԴԿԵՍ ՄԵԼՔՈՆԻ 526
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 867
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 32 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
17.02.2017
ք. Գյումրի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 11-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ԱՐԵՎԻԿ (ՆԱԽԿԻՆ) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ին կազմված` Շիրակ մարզի Արեվիկ (նախկին) համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ի «Շիրակ մարզի Արեվիկ (նախկին) համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 12.02.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 9-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Փետրվարի 12-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Արեվիկ (նախկին) համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՎԱՐԴԿԵՍ ՄԵԼՔՈՆԻ

Թիվ 32 ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ