Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Փետրվար, 2017 Արարատ-Նոյակերտ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Hovhannes Harutyunyan was born on October 4 ,1964.
ԷԴՎԱՐԴ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԷԴՎԱՐԴ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Էդվարդ Սարգսյանը ծնվել է 1968թ. օգոստոսի 3-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 1 539
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 539
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 747
Այդ թվում` նույնականացման քարտով մասնակիցների թիվը 146
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 1 586
ելունդների համարները1 - 1586
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 839
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽՈՍՐՈՎԻ 691
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԷԴՎԱՐԴ ԱՐՍԵՆԻ 52
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 747
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 13 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
17.02.2017
ք. Արարատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 9-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՆՈՅԱԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 13 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ին կազմված` Արարատ մարզի Նոյակերտ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 13 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ի «Արարատ մարզի Նոյակերտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 12.02.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 8-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 13 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Փետրվարի 12-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Նոյակերտ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽՈՍՐՈՎԻ

Թիվ 13 ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ