Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Փետրվար, 2017 Գեղարքունիք-Դարանակ (նախկին) ավագանու անդամի ընտրություններ

ԿԱՐԵՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
ԿԱՐԵՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
Կարեն Ավագյանը ծնվել է 1981թ. հունվարի 1-ին:
ԱԶԱՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԱԶԱՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ազատ Գրիգորյանը ծնվել է 1977թ. մարտի 21-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 152
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 152
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 78
Այդ թվում` նույնականացման քարտով մասնակիցների թիվը 6
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 160
ելունդների համարները1 - 160
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 82
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱՎԱԳՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ 12
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱԶԱՏ ԷԴԻԿԻ 16
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ՀԱՍԱՆԻ 11
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՄԱՐՅԱՄ ԳՈՒՐԳԵՆԻ 26
ՇԱԲՈՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱՇՈՏԻ 11
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 78
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 20 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
17.02.2017
Սևան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 15-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԴԱՐԱՆԱԿ (ՆԱԽԿԻՆ) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 20 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Դարանակ (նախկին) համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 20 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ի «Գեղարքունիք մարզի Դարանակ (նախկին) համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 12.02.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 14-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 20 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Փետրվարի 12-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Դարանակ (նախկին) համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՎԱԳՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱԶԱՏ ԷԴԻԿԻ
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ՀԱՍԱՆԻ
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՄԱՐՅԱՄ ԳՈՒՐԳԵՆԻ
ՇԱԲՈՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱՇՈՏԻ

Թիվ 20 ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ

ԹԻՎ 20 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
17.02.2017
ք. Սևան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 2-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԴԱՐԱՆԱԿ (ՆԱԽԿԻՆ) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն.

«7.Համայնքի ավագանու անդամների ընտրությունը համարվում է չկայացած, եթե (...) վերաքվեարկության արդյունքների հիման վրա համայնքի ավագանու ընտրությունն անվավեր է ճանաչվել:»:

Հիմք ընդունելով թիվ 20 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ի «Գեղարքունիք մարզի Դարանակ (նախկին) համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 12.02.2017 թվականի ընտրությունների վերաքվեարկության արդյունքների հիման վրա ընտրությունն անվավեր ճանաչելու մասին» թիվ 1-Ա որոշումը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և 7-րդ մասով՝ թիվ 20 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

1.2017 թվականի Փետրվարի 12-ի Գեղարքունիք մարզի Դարանակ (նախկին) համայնքի ավագանու ընտրությունը ճանաչել չկայացած:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հանձնաժողովի նիստում հրապարակվելուց հետո՝ հանձնաժողովում բոլորի համար տեսանելի տեղում որոշման օրինակը փակցնելու պահից:

3. Սույն որոշումը երկօրյա ժամկետում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և Գեղարքունիքի մարզպետին:

Թիվ 20 ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ