Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Փետրվար, 2017 Արագածոտն-Վերին Բազմաբերդ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԳՐԻՇԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԳՐԻՇԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Գրիշա Գրիգորյանը ծնվել է 1977 թ. նոյեմբերի 10-ին:
ԱՐՏԱՇԵՍ ՍԱՖԱՐՅԱՆ
ԱՐՏԱՇԵՍ ՍԱՖԱՐՅԱՆ
Արտաշես Սաֆարյանը ծնվել է 1962 թ. ապրիլի 25-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 345
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 345
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 272
Այդ թվում` նույնականացման քարտով մասնակիցների թիվը 53
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 355
ելունդների համարները1 - 355
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 83
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳՐԻՇԱ ՄԱՐԶՊԵՏԻ 127
ՍԱՖԱՐՅԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ 145
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 272
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
17.02.2017
ք. Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 10-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻՆ ԲԱԶՄԱԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Վերին Բազմաբերդ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ի «Արագածոտն մարզի Վերին Բազմաբերդ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 12.02.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 9-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Փետրվարի 12-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Վերին Բազմաբերդ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՍԱՖԱՐՅԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ

Թիվ 18 ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ