Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Փետրվար, 2017 Գեղարքունիք-Արծվանիստ ավագանու անդամի ընտրություններ

ՍԱՄՎԵԼ ԱԴԱՄՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ԱԴԱՄՅԱՆ
Սամվել Ադամյանը ծնվել է 1977թ.,հունվարի 1-ին:
ՄԱՐՏԻԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՄԱՐՏԻԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Մարտիկ Ասատրյանը ծնվել է 1965թ.մարտի 2-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 2 224
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 224
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 1 025
Այդ թվում` նույնականացման քարտով մասնակիցների թիվը 189
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 2 280
ելունդների համարները1262 - 3540
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 1 255
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 23
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱԴԱՄՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ 108
ԱՍԱՏՐՅԱՆ ՄԱՐՏԻԿ ԳԱՌՆԻԿԻ 127
ԲԱԶՈՅԱՆ ԱՎԵՏԻՔ ՌԱՖԻԿԻ 108
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ԼԻՊԱՐԻՏԻ 150
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԴԵՐԵՆԻԿ ՎԱՐԴԱՆԻ 82
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԺԻՐԱՅՐ ԱՐԵՏԱԿԵՍԻ 60
ԴԱՎԹՅԱՆ ԱՊՐԵՍ ԱՇՈՏԻ 74
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԲԵԳԼԱՐ ԱՐՇԱԿԻ 120
ՆԱՎՈՅԱՆ ԶՈՀՐԱԿ ԼԵՎԻԿԻ 80
ՊԱՊՈՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՄՈՒՇԵՂԻ 36
ՍՈՒՄԲԱԹՅԱՆ ՄԱՐԱՏ ՀԱՅԿԻ 56
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 1 024
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 21 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
17.02.2017
Մարտունի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 6-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԱՐԾՎԱՆԻՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 21 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Արծվանիստ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 21 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ի «Գեղարքունիք մարզի Արծվանիստ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 12.02.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 5-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 21 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Փետրվարի 12-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Արծվանիստ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԴԱՄՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ
ԱՍԱՏՐՅԱՆ ՄԱՐՏԻԿ ԳԱՌՆԻԿԻ
ԲԱԶՈՅԱՆ ԱՎԵՏԻՔ ՌԱՖԻԿԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ԼԻՊԱՐԻՏԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԴԵՐԵՆԻԿ ՎԱՐԴԱՆԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԺԻՐԱՅՐ ԱՐԵՏԱԿԵՍԻ
ԴԱՎԹՅԱՆ ԱՊՐԵՍ ԱՇՈՏԻ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԲԵԳԼԱՐ ԱՐՇԱԿԻ
ՆԱՎՈՅԱՆ ԶՈՀՐԱԿ ԼԵՎԻԿԻ

Թիվ 21 ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ