Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Փետրվար, 2017 Գեղարքունիք-Սեմյոնովկա ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱԼԻԿ ԱՄՈԵՎ
ԱԼԻԿ ԱՄՈԵՎ
Ալիկ Ամոևը ծնվել է 1975թ. հունվարի 7-ին:
ԱՐՍԵՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԱՐՍԵՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Արսեն Մկրտչյանը ծնվել է 1987թ. մայիսի 22-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 219
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 219
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 115
Այդ թվում` նույնականացման քարտով մասնակիցների թիվը 30
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 228
ելունդների համարները1 - 228
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 113
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱՄՈԵՎ ԱԼԻԿ ՔՅՈՐՕՂԼԻԻ 27
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ԷԴՎԱՐԴԻ 17
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՀԱՅԿԻ 38
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆ ԼՅՈՎԱՅԻ 7
ՔՈՉԱՐՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՎԱԶԳԵՆԻ 24
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 115
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 20 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
17.02.2017
Սևան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 13-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 20 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Սեմյոնովկա համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 20 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ի «Գեղարքունիք մարզի Սեմյոնովկա համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 12.02.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 12-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 20 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Փետրվարի 12-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Սեմյոնովկա համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՄՈԵՎ ԱԼԻԿ ՔՅՈՐՕՂԼԻԻ
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ԷԴՎԱՐԴԻ
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՀԱՅԿԻ
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆ ԼՅՈՎԱՅԻ
ՔՈՉԱՐՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՎԱԶԳԵՆԻ

Թիվ 20 ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ