Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Փետրվար, 2017 Շիրակ-Ախուրիկ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՎԱՐԴԻԹԵՐ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ՎԱՐԴԻԹԵՐ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Վարդիթեր Գասպարյան ծնվել է 1958թ. հունիսի 5-ին:
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Հովհաննես Պողոսյանը ծնվել է 1990թ. ապրիլի 15-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 836
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 836
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 566
Այդ թվում` նույնականացման քարտով մասնակիցների թիվը 0
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 879
ելունդների համարները1 - 879
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 312
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 23
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՎԱՐԴԻԹԵՐ ԱՐՏՈՒՇԻ 264
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳՐԻԳՈՐԻ 280
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 567
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 32 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
17.02.2017
ք. Գյումրի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 12-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ին կազմված` Շիրակ մարզի Ախուրիկ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Փետրվարի 17-ի «Շիրակ մարզի Ախուրիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 12.02.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 10-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Փետրվարի 12-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Ախուրիկ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳՐԻԳՈՐԻ

Թիվ 32 ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ