Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

26 Մարտ, 2017 Սյունիք-Վարդավանք (նախկին) համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Կարինե Մարգարյանը ծնվել է 1983թ.նոյեմբերի 15-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 74
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 74
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 41
Այդ թվում` նույնականացման քարտով մասնակիցների թիվը 12
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 77
ելունդների համարները1 - 77
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 36
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ՎԱՐԱՆՑՈՅԻ 40
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 41
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 35 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
31.03.2017
ք. Կապան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 19-Ա
ՍՅՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՎԱՆՔ (ՆԱԽԿԻՆ) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Մարտի 31-ին կազմված` Սյունիք մարզի Վարդավանք (նախկին) համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Մարտի 31-ի «Սյունիք մարզի Վարդավանք (նախկին) համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 26.03.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 18-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Մարտի 26-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Սյունիք մարզի Վարդավանք (նախկին) համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ՎԱՐԱՆՑՈՅԻ

Թիվ 35 ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ