Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

18 Հունիս, 2017 Կոտայք-Նոր Հաճն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Գագիկ Մաթևոսյանը ծնվել է 1976թ. մայիսի 22-ին:
ԱՐՄԵՆ ՔԵՇԻՇՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ՔԵՇԻՇՅԱՆ
Արմեն Քեշիշյանը ծնվել է 1966թ. նոյեմբերի 17-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 8 775
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 8 775
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 4 522
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 9 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 500
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 4 521
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 4 522
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 499
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 4 578
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 130
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ՀԱՅԿԻ 3 073
ՔԵՇԻՇՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 1 319
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 28 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
23.06.2017
ք. Նոր Հաճն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 19-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ին կազմված` Կոտայք մարզի Նոր Հաճն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ի «Կոտայք մարզի Նոր Հաճն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 18.06.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 18-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Հունիսի 18-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Նոր Հաճն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ՀԱՅԿԻ

Թիվ 28 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ