Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

18 Հունիս, 2017 Կոտայք-Պռոշյան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
Արմենուհի Մելիքյանը ծնվել է 1959թ. օգոստոսի 16-ին:
ԱՐԹՈՒՐ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Արթուր Մուրադյանը ծնվել է 1975թ. ապրիլի 14-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 106
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 106
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 2 041
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 4 300
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 040
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 041
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 199
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 2 259
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 31
ՄԵԼԻՔՅԱՆ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՎՌԱՄԻ 218
ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՍՏՅՈՊԱՅԻ 1 792
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 27 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
23.06.2017
ք. Եղվարդ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 20-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՊՌՈՇՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ին կազմված` Կոտայք մարզի Պռոշյան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ի «Կոտայք մարզի Պռոշյան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 18.06.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 19-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 27 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Հունիսի 18-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Պռոշյան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՍՏՅՈՊԱՅԻ

Թիվ 27 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ