Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

18 Հունիս, 2017 Արմավիր-Տարոնիկ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԳՐԻԳՈՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Գրիգոր Գրիգորյանը ծնվել է 1983 թ. օգոստոսի 15-ին:
ՊՈՂՈՍ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ՊՈՂՈՍ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
Պողոս Եղիազարյանը ծնվել է 1993 թ. հունիսի 26-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 684
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 684
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 137
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 136
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 137
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 99
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 563
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 8
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ԱՂԱՍՈՒ 199
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՊՈՂՈՍ ՀՈՂՄԻԿԻ 327
ԽԼՂԱԹՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՐԱՐԱՏԻ 603
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 15 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
23.06.2017
ք. Մեծամոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 28-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՏԱՐՈՆԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ին կազմված` Արմավիր մարզի Տարոնիկ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ի «Արմավիր մարզի Տարոնիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 18.06.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 27-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Հունիսի 18-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Տարոնիկ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԽԼՂԱԹՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՐԱՐԱՏԻ

Թիվ 15 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ