Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

18 Հունիս, 2017 Արագածոտն-Մեծաձոր համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՄԱՋԻՏ ԱՄՈՅԱՆ
ՄԱՋԻՏ ԱՄՈՅԱՆ
Մաջիտ Ամոյանը ծնվել է 1980 թ. նոյեմբերի 7-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 135
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 135
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 24
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 24
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 24
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 176
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ԱՄՈՅԱՆ ՄԱՋԻՏ ՍԱՅԻԴԻ 19
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 5
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
23.06.2017
ք. Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 27-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Մեծաձոր համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ի «Արագածոտն մարզի Մեծաձոր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 18.06.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 26-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Հունիսի 18-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Մեծաձոր համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱՄՈՅԱՆ ՄԱՋԻՏ ՍԱՅԻԴԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ