Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

18 Հունիս, 2017 Արարատ-Սուրենավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԿԱՐՈ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԿԱՐՈ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Կարո Կարապետյանը ծնվել է 1968թ. օգոստոսի 23-ին:
ՎԱԶԳԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՎԱԶԳԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Վազգեն Ղազարյանը ծնվել է 1969թ. մարտի 6-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 972
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 972
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 298
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 293
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 5
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 298
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 95
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 702
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 33
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԿԱՐՈ ԱՐՏԱՎԱԶԴԻ 796
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱԶԳԵՆ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ 469
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 13 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
23.06.2017
ք. Արարատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 23-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ին կազմված` Արարատ մարզի Սուրենավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ի «Արարատ մարզի Սուրենավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 18.06.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 22-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Հունիսի 18-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Սուրենավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԿԱՐՈ ԱՐՏԱՎԱԶԴԻ

Թիվ 13 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ