Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

18 Հունիս, 2017 Գեղարքունիք-Ազատ (նախկին) ավագանու անդամի ընտրություններ

ԱԼԲԵՐՏ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ԱԼԲԵՐՏ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Ալբերտ Առաքելյանը ծնվել է 1950թ. հունիսի 13-ին:
ԱՎԵՏԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԱՎԵՏԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ավետիկ Գրիգորյանը ծնվել է 1961թ. սեպտեմբերի 2-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 125
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 125
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 58
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 58
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 58
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 142
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏ ՍԵՐԳԵՅԻ 6
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՎԵՏԻԿ ԳԱՌՆԻԿԻ 7
ԶԱԼԱԼՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ԳՐԻԳՈՐԻ 8
ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՎԱՀԱՆՈՒՇ ՎԱՀԱՆԻ 20
ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ էԴՎԱՐԴ ԼԱԶՐԻ 16
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 20 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
23.06.2017
Սևան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 35-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏ (ՆԱԽԿԻՆ) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 20 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Ազատ (նախկին) համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 20 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ի «Գեղարքունիք մարզի Ազատ (նախկին) համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 18.06.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 34-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 20 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Հունիսի 18-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Ազատ (նախկին) համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏ ՍԵՐԳԵՅԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՎԵՏԻԿ ԳԱՌՆԻԿԻ
ԶԱԼԱԼՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ԳՐԻԳՈՐԻ
ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՎԱՀԱՆՈՒՇ ՎԱՀԱՆԻ
ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ էԴՎԱՐԴ ԼԱԶՐԻ

Թիվ 20 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ