Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

18 Հունիս, 2017 Շիրակ-Հովիտ (նախկին) համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԱՐԱՐԱՏ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Արարատ Սահակյանը ծնվել է 1965թ. օգոստոսի 21-ին:
ԱՎԵՏԻՔ ՍԵՐՈՊՅԱՆ
ԱՎԵՏԻՔ ՍԵՐՈՊՅԱՆ
Ավետիք Սերոպյանը ծնվել է 1968թ. դեկտեմբերի 25-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 399
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 399
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 265
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 265
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 265
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 135
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏ ՎԱՐԴԳԵՍԻ 114
ՍԵՐՈՊՅԱՆ ԱՎԵՏԻՔ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ 151
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 32 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
23.06.2017
ք. Գյումրի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 49-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ՀՈՎԻՏ (ՆԱԽԿԻՆ) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ին կազմված` Շիրակ մարզի Հովիտ (նախկին) համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ի «Շիրակ մարզի Հովիտ (նախկին) համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 18.06.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 47-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Հունիսի 18-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Հովիտ (նախկին) համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՍԵՐՈՊՅԱՆ ԱՎԵՏԻՔ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆԻ

Թիվ 32 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ