Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

18 Հունիս, 2017 Շիրակ-Բայանդուր համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԴԱՎԻԴ ԴԱՎԴՅԱՆ
ԴԱՎԻԴ ԴԱՎԴՅԱՆ
Դավիդ Դավդյանը ծնվել է 1972թ. փետրվարի 9-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 538
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 538
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 220
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 219
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 220
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 99
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 380
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ԴԱՎԴՅԱՆ ԴԱՎԻԴ ՖՈՒՐՄԱՆՈՎԻ 214
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 6
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 32 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
23.06.2017
ք. Գյումրի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 48-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ին կազմված` Շիրակ մարզի Բայանդուր համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ի «Շիրակ մարզի Բայանդուր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 18.06.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 46-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Հունիսի 18-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Բայանդուր համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԴԱՎԴՅԱՆ ԴԱՎԻԴ ՖՈՒՐՄԱՆՈՎԻ

Թիվ 32 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ