Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

18 Հունիս, 2017 Շիրակ-Կարմրաքար (նախկին) համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐԹՈՒՐ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Արթուր Մաթևոսյանը ծնվել է 1974թ. հոկտեմբերի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 42
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 42
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 15
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 100
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 50
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 15
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 15
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 50
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 85
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՎԱՂԻՆԱԿԻ 14
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 0
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 30 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
23.06.2017
ք. Գյումրի
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 14-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ (ՆԱԽԿԻՆ) ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 30 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ին կազմված` Շիրակ մարզի Կարմրաքար (նախկին) համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 30 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ի «Շիրակ մարզի Կարմրաքար (նախկին) համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 18.06.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 13-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 30 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Հունիսի 18-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Կարմրաքար (նախկին) համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՎԱՂԻՆԱԿԻ

Թիվ 30 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ