Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

18 Հունիս, 2017 Արագածոտն-Սաղմոսավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԳԵՎՈՐԳ ԱՎԱԳՅԱՆ
ԳԵՎՈՐԳ ԱՎԱԳՅԱՆ
Գևորգ Ավագյանը ծնվել է 1986թ. ապրիլի 22-ին:
ՊԱՏՎԱԿԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ՊԱՏՎԱԿԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Պատվական Թադևոսյանը ծնվել է 1967թ. հունվարի 14-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 173
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 173
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 127
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 127
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 127
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 73
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
ԱՎԱԳՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՆԵՐՍԵՍԻ 69
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ՊԱՏՎԱԿԱՆ ՄՅԱՍՆԻԿԻ 12
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԳՅՈՒՏ ՄԵՐԳՈՒՇԻ 44
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 17 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
23.06.2017
ք. Աշտարակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 20-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՍԱՂՄՈՍԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Սաղմոսավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Հունիսի 23-ի «Արագածոտն մարզի Սաղմոսավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 18.06.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 19-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Հունիսի 18-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Սաղմոսավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱՎԱԳՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՆԵՐՍԵՍԻ

Թիվ 17 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ