Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արագածոտն-Ապարան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԿԱՐԵՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ԿԱՐԵՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
Կարեն Եղիազարյանը ծնվել է 1980թ. փետրվարի 12-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 18 105
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 18 105
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 11 420
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 19 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 400
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 11 401
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 19
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 11 420
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 381
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 7 981
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 269
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ 10 868
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 278
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 17 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Աշտարակ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 53-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Ապարան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արագածոտն մարզի Ապարան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 52-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Ապարան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ

Թիվ 17 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ