Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Կոտայք-Մեղրաձոր համայնքի ղեկավարի ընտրություններ