Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Լոռի-Ալավերդի համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՍԱՍՈՒՆ ԽԵՉՈՒՄՅԱՆ
ՍԱՍՈՒՆ ԽԵՉՈՒՄՅԱՆ
Սասուն Խեչումյանը ծնվել է 1972թ. հունվարի 31-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 19 412
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 19 412
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 8 179
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 20 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 2 000
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 8 170
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 9
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 8 179
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 991
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 12 221
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 445
ԽԵՉՈՒՄՅԱՆ ՍԱՍՈՒՆ ԳԵՂԱՄԻ 6 914
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 820
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 24 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Վանաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 39-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Լոռի մարզի Ալավերդի համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Լոռի մարզի Ալավերդի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 38-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Ալավերդի համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԽԵՉՈՒՄՅԱՆ ՍԱՍՈՒՆ ԳԵՂԱՄԻ

Թիվ 24 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ