Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Լոռի-Սարչապետ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԲՈՐԻՍ ԲԱՐՈՅԱՆ
ԲՈՐԻՍ ԲԱՐՈՅԱՆ
Բորիս Արտավազդի Բարոյանը ծնվել է 1978թ. մարտի 8-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 593
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 593
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 762
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 5 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 700
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 762
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 762
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 700
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 3 238
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 79
ԲԱՐՈՅԱՆ ԲՈՐԻՍ ԱՐՏԱՎԱԶԴԻ 1 585
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 98
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 25 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Տաշիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 69-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐՉԱՊԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 25 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Լոռի մարզի Սարչապետ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 25 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Լոռի մարզի Սարչապետ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 68-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 25 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Սարչապետ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԲԱՐՈՅԱՆ ԲՈՐԻՍ ԱՐՏԱՎԱԶԴԻ

Թիվ 25 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ