Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Վայոց ձոր-Գլաձոր համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐՄԵՆ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
Արմեն Մովսիսյանը ծնվել է 1983թ. հուլիսի 12-ին:
ԳԱԳԻԿ ՍՄԲԱՏՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ՍՄԲԱՏՅԱՆ
Գագիկ Սմբատյանը ծնվել է 1960թ. նոյեմբերի 30-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 702
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 702
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 3 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 4 800
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 300
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 200
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 200
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 300
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 600
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 47
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ 1 629
ՍՄԲԱՏՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ՎԱԶԳԵՆԻ 1 524
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 36 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Եղեգնաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 40-Ա
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ ՄԱՐԶԻ ԳԼԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Վայոց ձոր մարզի Գլաձոր համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Վայոց ձոր մարզի Գլաձոր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 35-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Վայոց ձոր մարզի Գլաձոր համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ

Թիվ 36 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ