Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Վայոց ձոր-Գլաձոր ավագանու անդամի ընտրություններ

ՀՈՒՍԻԿ ԱՄԻՐՅԱՆ
ՀՈՒՍԻԿ ԱՄԻՐՅԱՆ
Հուսիկ Ամիրյանը ծնվել է 1959թ. օգոստոսի 20-ին:
ԱՐՄԵՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Արմեն Գաբրիելյանը ծնվել է 1959թ. հուլիսի 5-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 702
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 4 702
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 3 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 4 800
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 300
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 200
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 200
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 300
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 600
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 49
ԱՄԻՐՅԱՆ ՀՈՒՍԻԿ ՀՈՎՄԻՐԻ 94
ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՇՈՏԻ 201
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՔԱՋԻԿ ՍԵՐԺԻԿԻ 184
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ԳՆԵԼԻ 309
ԼԵՎՈՆՅԱՆ ՎԱՀԵ ԱՇՈՏԻ 286
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՎԻԿՏՈՐԻ 132
ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՄԱՅԻՍԻ 293
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄԻԼԻՏՈՆԻ 235
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ՍԵՐՅՈԺԻ 186
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՄԱՂԱՔ ՌԱՖԻԿԻ 183
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԷՄԻԼ ԷՄԱՆՈՒԵԼԻ 290
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՀՐԱՉԻԿ ՌԱԶՄԻԿԻ 137
ՍԱՖԱՐՅԱՆ ԵՆՈՔ ՎԱՉԱԳԱՆԻ 314
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ՄԱՐՏԻԿԻ 307
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 36 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Եղեգնաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 41-Ա
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ ՄԱՐԶԻ ԳԼԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Վայոց ձոր մարզի Գլաձոր համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Վայոց ձոր մարզի Գլաձոր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 35-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Վայոց ձոր մարզի Գլաձոր համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՇՈՏԻ
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՔԱՋԻԿ ՍԵՐԺԻԿԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ԳՆԵԼԻ
ԼԵՎՈՆՅԱՆ ՎԱՀԵ ԱՇՈՏԻ
ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՄԱՅԻՍԻ
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄԻԼԻՏՈՆԻ
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ՍԵՐՅՈԺԻ
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՄԱՂԱՔ ՌԱՖԻԿԻ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԷՄԻԼ ԷՄԱՆՈՒԵԼԻ
ՍԱՖԱՐՅԱՆ ԵՆՈՔ ՎԱՉԱԳԱՆԻ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ՄԱՐՏԻԿԻ

Թիվ 36 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ