Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Վայոց ձոր-Եղեգիս համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՏԻԳՐԱՆ ԽՈՒԴՈՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԽՈՒԴՈՅԱՆ
Տիգրան Խուդոյանը ծնվել է 1982թ. ապրիլի 24-ին:
ԱՐՄԵՆ ՍԵՏՐԱԿՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ՍԵՏՐԱԿՅԱՆ
Արմեն Սետրակյանը ծնվել է 1969թ. հուլիսի 22-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 5 005
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 5 005
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 3 854
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 5 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 848
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 7
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 3 855
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 193
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 845
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 34
ԽՈՒԴՈՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԼԻՔԻ 1 816
ՍԵՏՐԱԿՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՐԱՄԻ 15
ՍՄԲԱՏՅԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆ ՌԱԶՄԻԿԻ 37
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԿԱՄՈՅԻ 1 952
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 36 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Եղեգնաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 42-Ա
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Վայոց ձոր մարզի Եղեգիս համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Վայոց ձոր մարզի Եղեգիս համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 37-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Վայոց ձոր մարզի Եղեգիս համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԿԱՄՈՅԻ

Թիվ 36 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ