Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Գեղարքունիք-Լճաշեն ավագանու անդամի ընտրություններ

ԽԱՉԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ԽԱՉԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
Խաչիկ Ասլանյանը ծնվել է 1989թ. ապրիլի 20-ին:
ՍԵՎԱԿ ԲԱԲԱՅԱՆ
ՍԵՎԱԿ ԲԱԲԱՅԱՆ
Սևակ Բաբայանը ծնվել է 1975թ. օգոստոսի 11-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 106
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 106
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 314
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 3 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 314
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 314
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 886
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 6
ԱՍԼԱՆՅԱՆ ԽԱՉԻԿ ԱՐԱՐԱՏԻ 82
ԲԱԲԱՅԱՆ ՍԵՎԱԿ ԺՈՐԱՅԻ 60
ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԽԱԼՏՈՒՐԻ 35
ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՆՎԵՐ ԱՅՎԱԶԻ 28
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԳԱԳԻԿԻ 33
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՎԱՂԻՆԱԿԻ 170
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՌԱԺԴԵՆԻ 57
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՋԱՆՇԻԿԻ 162
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀՈՎԻԿ ՌԱՖԻԿԻ 106
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԽՈՍՐՈՎ ՎԱՐԴԱՆԻ 137
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ՎԱՀՐԱՄԻ 12
ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ ԳՈՒՐԳԵՆԻ 88
ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՄԻՇԱ ԳԱԳԻԿԻ 98
ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ ԱՇՈՏ ԺՈՐԱՅԻ 53
ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ ԳԱԳԻԿԻ 94
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌԱԶՄԻԿԻ 93
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 19 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
Գավառ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 38-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Լճաշեն համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Գեղարքունիք մարզի Լճաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 37-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Լճաշեն համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՍԼԱՆՅԱՆ ԽԱՉԻԿ ԱՐԱՐԱՏԻ
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՎԱՂԻՆԱԿԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՋԱՆՇԻԿԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀՈՎԻԿ ՌԱՖԻԿԻ
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԽՈՍՐՈՎ ՎԱՐԴԱՆԻ
ՄԵԼԻՔՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ ԳՈՒՐԳԵՆԻ
ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՄԻՇԱ ԳԱԳԻԿԻ
ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ ԳԱԳԻԿԻ
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌԱԶՄԻԿԻ

Թիվ 19 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ