Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արմավիր-Ծաղկալանջ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՄԱՆՎԵԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՄԱՆՎԵԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Մանվել Մկրտչյանը ծնվել է 1983թ. փետրվարի 2-ին:
ՀԱՅԿԱՐԱՄ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀԱՅԿԱՐԱՄ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հայկարամ Պետրոսյանը ծնվել է 1966թ. սեպտեմբերի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 159
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 159
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 641
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 641
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 641
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 559
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 18
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼ ՍԵՅՐԱՆԻ 446
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀԱՅԿԱՐԱՄ ԳԱՌՆԻԿԻ 177
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 15 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Մեծամոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 36-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱԼԱՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արմավիր մարզի Ծաղկալանջ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արմավիր մարզի Ծաղկալանջ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 35-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Ծաղկալանջ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼ ՍԵՅՐԱՆԻ

Թիվ 15 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ