Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Նոյեմբեր, 2017 Արարատ-Նշավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՊԱՊ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՊԱՊ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Պապ Հակոբյանը ծնվել է 1956թ. մայիսի 9-ին:
ՄՅԱՍՆԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՄՅԱՍՆԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Մյասնիկ Հովհաննիսյանը ծնվել է 1959թ.մարտի 28-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 593
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 593
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 903
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 903
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 903
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 697
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 24
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՊԱՊ ՎԱՆԻԿԻ 438
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄՅԱՍՆԻԿ ԳԱՐՈՒՇԻ 441
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 12 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
10.11.2017
ք. Արտաշատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 26-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՆՇԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ին կազմված` Արարատ մարզի Նշավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2017 թվականի Նոյեմբերի 10-ի «Արարատ մարզի Նշավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 05.11.2017 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 25-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2017 թվականի Նոյեմբերի 05-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Նշավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄՅԱՍՆԻԿ ԳԱՐՈՒՇԻ

Թիվ 12 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ