Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արմավիր-Ծաղկալանջ ավագանու անդամի ընտրություններ