Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Արագածոտն-Դդմասար համայնքի ղեկավարի ընտրություններ