Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Լոռի-Դարպաս ավագանու անդամի ընտրություններ