Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

11 Մարտ, 2018 Շիրակ-Վարդաքար ավագանու անդամի ընտրություններ