Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Տարածքային ընտրական հանձնաժողով թիվ 22 (մարզ Լոռի)

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նստավայրը` ք. Սպիտակ, Ուզբեկական 64, Շիրակացու անվան թիվ 8 ավագ դպրոցի շենք
hեռ. +374 25521383
  • Մկրտիչ Ավետիսյան Ալեքսանդրի նախագահ
  • Քաջիկ Մանուկյան Հովհաննեսի տեղակալ
  • Մարինե Աջամյան Մարտունի քարտուղար
  • Երանուհի Սարդարյան Հրաչի անդամ
  • Կարեն Հայրապետյան Վարանի անդամ
  • Շահեն Հարությունյան Մայիսի անդամ
  • Արեն Սանթոյան Մելսի անդամ
Դիտել քարտեզը
Ազնվաձոր, Ամրակից, Արևաշող, Արջուտ, Բազում, Գարգառ, Գեղասար, Գյուլագարակ, Գոգարան, Դարպաս, Լեռնանցք, Լեռնապատ, Լեռնավան, Լուսաղբյուր, Խնկոյան, Ծաղկաբեր, Կաթնաջուր, Կուրթան, Հալավար, Հարթագյուղ, Հոբարձի, Ղուրսալ, Մեծ Պարնի, Նոր Խաչակապ, Շենավան, Շիրակամուտ, Պուշկինո, Ջրաշեն, Սարալանջ, Սարահարթ, Սարամեջ, քաղաք Սպիտակ, Վարդաբլուր, Քարաձոր։