Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

3-5 սեպտեմբեր 2009

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 18-ՐԴ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ