Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 18-ՐԴ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ


Համաժողովի ընթացքում
   
   
   
   
   
   
   
  ՌԴ ԿԸՀ նախագահի տեղակալ Ստանիսլավ Վավիլովը ՀՀ ԿԸՀ նախագահ Գարեգին Ազարյանի հետ  
   
  Եվրոպայի ընտրական իշխանությունների ընկերակցության անդամ-պետությունների ընտրական համակարգերի ղեկավարների հանդիպումը ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ  
   
  Դիվանագիտության և Ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ռիչարդ Սուդրիետ, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Կարել Հոֆստրա, Այ Էֆ Ի Էս տնօրենների խորհրդի նախագահ Վիլիամ Հիբլ  
   
ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Կարել Հոֆստրա, Այ Էֆ Ի Էս տնօրենների խորհրդի նախագահ Վիլիամ Հիբլ, Եվրոպայի ընտրական իշխանությունների ընկերակցության գլխավոր քարտուղար Զոլտան Տոտ     Եվրոպայի ընտրական իշխանությունների ընկերակցության գլխավոր քարտուղար Զոլտան Տոտ
   
Բոսնիա և Հերցեգովինայի ԿԸՀ նախագահ Բրանկո Պետրիչ     Վրաստանի ԿԸՀ նախագահ Լևան Տարխնիշվիլի, Եվրոպայի ընտրական իշխանությունների ընկերակցության գլխավոր քարտուղար Զոլտան Տոտ, ԵԸԻԸ ծրագրերի ղեկավար Մատե Ռադիկս
   
    Լիտվայի ԿԸՀ նախագահ Զենոնաս Վայգաուսկաս
   
    Հունգարիայի ՍԴ նախագահ Պիտեր Պազոլայ, Լատվիայի ԿԸՀ նախագահ Առնիս Ցիմդարս, Լիտվայի ԿԸՀ նախագահ Զենոնաս Վայգաուսկաս
   
  Այ Էֆ Ի Էս գործադիր տնօրեն Վիլիամ Սվինի  
   
Հունգարիայի ՍԴ նախագահ Պիտեր Պազոլայ